DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
  Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
 
MENÜ    

Oldaltérkép


1 Digitális számítógépek: Programozott tananyag
2 Bejelntkezés
3 Regisztráció
4 Kijelentkezés
5 Letölthető segédanyagok
6 Oldaltérkép
7 Szerkesztők
8 Kódok, digitális jelátvitel

9 Bevezetés
10 Bevezet 0 :
11 Alapfogalmak, jelölések 0 :
12 Ellenőrző kérdések 0 :
13 Alapfogalmak
14 Kód :
15 Kódolás, dekódolás :
16 Kód, Kódolás, dekódolás – F1 :
17 Jelkészlet, szimbólum készlet :
18 Kódszó :
19 Kódszó készlet (kódszókészlet) :
20 A kódolt információ jellege szerinti :
21 Jelkészlet, kódszó, kódszó készlet F1 :
22 Kódok F1 :
23 A kódolt információ átvitele
24 Adó és vevő :
25 Az átviteli csatorna :
26 Soros átvitel :
27 Párhuzamos átvitel :
28 Soros és párhuzamos átvitel összehasonlítása :
29 Soros és párhuzamos átvitel összehasonlítása F1 :
30 Szinkronizáció :
31 Aszinkron átvitel :
32 Szinkron átvitel :
33 Aszinkron és a szinkron átvitel összehasonlítás :
34 Aszinkron és a szinkron átvitel F1 :
35 A kódolt információ átvitele F1 :
36 Számrendszerek
37 A helyiérték nélküli és helyiértékes számok :
38 Tízes (humán) számrendszer - IK :
39 Kettes (gépi) számrendszer :
40 Tizenhatos (hexadecimális) számrendszer :
41 Számrendszerek bővebben :
42 Numerikus kódok
43 Numerikus kódok :
44 Abszolút értékes bináris szám :
45 Numerikus kódok– F2 :
46 Egyes komplemens kód - IK :
47 Egyes komplemens kód F1 :
48 Kettes komplemens kód - :
49 Kettes komplemens kód kiszámításának gyors módja :
50 Kettes komplemens kód F1 :
51 Kivonás visszavezetése összeadásra :
52 Kivonás visszavezetése összeadásra F1 :
53 Additív vagy többletes kódok :
54 Additív vagy többletes kódok F1 :
55 BCD kód :
56 BCD kód F1 :
57 Numerikus kódok F2 :
58 Numerikus kódok F3 :
59 Alfanumerikus kódok
60 ASCII kód :
61 Szabványos nemzetközi távírókód :
62 Alfanumerikus kódok. F1 :
63 Hibalehetőség csökkentése
64 “Egylépéses” kódok :
65 GRAY kódok :
66 A hibajelzés feltétele :
67 Paritáselemes kódok :
68 A hibajavítás feltétele :
69 A hibajavítás feltétele F1 :
70 Logikai alapismeretek

71 Bevezetés
72 Bevezetés 1 :
73 Alapfogalmak, jelölések 1 :
74 Ellenőrző kérdések 1 :
75 Halmazelméleti alapfogalmak
76 A halmaz fogalma :
77 A halmaz fogalma - F1 :
78 A halmaz fogalma - F2 :
79 A konjunkció :
80 A konjunkció - F1 :
81 A konjunkció - F2 :
82 A diszjunkció :
83 A diszjunkció - F1 :
84 A diszjunkció - F2 :
85 Venn és Veitch diagram :
86 Venn és Veitch diagram F1 :
87 A logikai algebra alapjai

88 Bevezetés
89 Bevezetés 2 :
90 Alapfogalmak, jelölések 2 :
91 Ellenőrző kérdések 2 :
92 A logikai algebra alapfogalmai
93 Logikai változók, és értékük :
94 A Boole algebra axiómái :
95 A Boole algebra axiómái - F1 :
96 A Boole algebra axiómái - F2 :
97 A Boole algebra axiómái - F3 :
98 Logikai műveletek
99 Az ÉS, VAGY, NEM műveletek :
100 Az ÉS, VAGY, NEM műveletek - F1 :
101 Az ÉS, VAGY, NEM műveletek - F2 :
102 Az ÉS művelet :
103 Az ÉS művelet - F1 :
104 Az ÉS művelet igazságtáblázata :
105 Az ÉS, VAGY, NEM műveletek - F3 :
106 Az ÉS művelet igazságtáblázata - F1 :
107 Az ÉS művelet szimbolikus jele :
108 Az ÉS művelet szimbolikus jele - F1 :
109 A VAGY művelet :
110 A VAGY művelet - F1 :
111 A VAGY művelet igazságtáblázata :
112 A VAGY művelet szimbolikus jele :
113 A VAGY művelet igazságtáblázata - F1 :
114 A VAGY művelet szimbolikus jele - F1 :
115 A tagadás művelete :
116 A tagadás igazságtáblázata :
117 A tagadás szimbolikus jele :
118 Logikai műveletek példa :
119 Logikai művelet ek- T1 :
120 Logikai művelet ek - T2 :
121 Logikai művelet ek - T3 :
122 A logikai műveletek tulajdonságai
123 Kommutativitás :
124 Asszociativitás :
125 Disztributivitás :
126 Műveletek tulajdonságai - F1 :
127 Műveletek tulajdonságai - F2 :
128 A logikai algebra tételei
129 Műveletek kitüntetett elemekkel :
130 Műveletek kitüntetett elemekkel - F1 :
131 Műveletek kitüntetett elemekkel - F2 :
132 Azonos változókkal végzett műveletek :
133 A logikai tagadásra vonatkozó tételek :
134 Műveletek azonos változókkal - F1 :
135 A logikai tagadás tételei - F1 :
136 Általános tételek I. :
137 Általános tételek II. :
138 Általános tételek - F1 :
139 Általános tételek - F2 :
140 Algebrai kifejezések :
141 Algebrai kifejezések példa :
142 De Morgan tételek alkalmazása :
143 Logikai feladatok leírása
144 Az igazságtáblázatok általános jellemzői :
145 Feladatok leírása igazságtáblázattal :
146 Feladatok leírása igazságtáblázattal F1 :
147 Feladatok leírása igazságtáblázattal F2 :
148 Feladatok leírása igazságtáblázattal F3 :
149 Feladatok leírása igazságtáblázattal F4 :
150 Feladatok leírása igazságtáblázattal F5 :
151 Logikai vázlat :
152 Logikai vázlat - F1 :
153 A logikai függvények egyszerűsítése

154 Egyszerűsített alakok
155 A termek helyettesítése :
156 Függvények helyettesítése :
157 Kanonikus alakokok közötti átalakítás :
158 A termek helyettesítése - F1 :
159 A termek helyettesítése - F2 :
160 A termek helyettesítése - F3 :
161 A termek helyettesítése - F4 :
162 Függvények helyettesítése - F1 :
163 Algebrai egyszerűsítés
164 A logikai függvények egyszerűsítése :
165 Diszjunktív alakú függvény :
166 Konjunktív alakú függvény :
167 Függvények azonossága :
168 Grafikus egyszerűsítés
169 Egyszerűsítés Karnaugh–táblázattal - Minta 4V :
170 Karnaugh–táblázat :
171 A háromváltozós Karnaugh–táblázat :
172 4-6 változós Karnaugh-táblázatok :
173 Karnaugh-táblázat logikai tartalma :
174 Kp diagram használata :
175 Kp diagram használata - F1 :
176 Kp diagram használata - F2 :
177 Kp diagram használata - F3 :
178 Kp diagram használata - F4 :
179 Kp diagram használata - F5 :
180 Kp diagram használata - F6 :
181 Kp diagram használata - F7 :
182 Cellák összevonása :
183 Cellák összevonása 2 :
184 Cellák összevonása 3 :
185 Cellák összevonása - F1 :
186 Cellák összevonása - F2 :
187 Cellák összevonása - F3 :
188 Cellák összevonása - F4 :
189 Cellák összevonása - F5 :
190 Cellák összevonása - F6 :
191 Cellák összevonása - F7 :
192 Cellák összevonása - F8 :
193 Cellák összevonása összefoglalás :
194 Logikai áramkörök

195 Bevezetés
196 Bevezetés 3 :
197 Alapfogalmak, jelölések 3 :
198 Ellenőrző kérdések 3 :
199 Logikai áramkörök csoportosítása
200 Logikai áramkörök generációi :
201 Logikai alapáramkörök :
202 Passzív és aktív elemek :
203 Passzív és aktív elemek - F1 :
204 A logikai érték villamos jelhordozói
205 Áram, mint a logikai érték villamos jelhordozója :
206 Feszültség, mint a logikai érték villamos jelhordozója :
207 Pozitív és negatív logikai szintű rendszerek :
208 Szabad és kötött logikai szintű rendszerek :
209 Logikai szintek és tűrések szélső értékei :
210 Logikai szintek és tűrések szélső értékei - F1 :
211 A logikai érték villamos jelhordozói - F1 :
212 A logikai érték villamos jelhordozói - F2 :
213 Terhelési viszony
214 Terhelési viszony megadása :
215 Terhelési viszony megadása - F1 :
216 Jelterjedési idő
217 Jelkésleltetési idő fogalma :
218 Átlagos jelkésleltetési idő - F1 :
219 Átlagos jelkésleltetési idő :
220 Integrált áramköri kapuk

221 Bevezetés
222 Bevezetés 4 :
223 Alapfogalmak, jelölések 4 :
224 Ellenőrző kérdések 4 :
225 Integrált áramköri kapuk csoportosítása
226 Integrált áramköri kapuk csoportosítása :
227 Integrált áramköri kapuk csoportosítása 2 :
228 TTL rendszerű kapuk
229 Be-és kimeneti feszültségszintek :
230 Be-és kimeneti feszültségszintek - F1 :
231 Be-és kimeneti feszültségszintek - F2 :
232 Be-és kimeneti feszültségszintek - F3 :
233 TTL NAND transzfer karakterisztika :
234 TTL NAND kapu felépítése :
235 TTL NAND kapu felépítése F1 :
236 TTL NAND transzfer karakterisztika F1 :
237 TTL NAND transzfer karakterisztika F2 :
238 TTL NAND kapuk jellemzői :
239 TTL kapuk tápáram felvétele :
240 TTL NAND kapuk jellemzői F1 :
241 TTL NAND kapuk jellemzői F2 :
242 TTL NAND kapuk jellemzői F3 :
243 Fel nem használt bemenetek :
244 Fel nem használt bemenetek F1 :
245 Nagyobb bemenetszám megvalósítása :
246 ÉS-VAGY típusú logikai hálózat :
247 ÉS-VAGY típusú logikai hálózat 2 :
248 ÉS-VAGY típusú logikai hálózat példa :
249 TTL NEM-VAGY (NOR) kapu :
250 Több változós NEM-VAGY :
251 Inverter áramkör :
252 Fel nem használt bemenetek F2 :
253 Nyitott kollektoros (open-collector) változatok :
254 Huzalozott ÉS kapcsolatot :
255 A munkaellenállás meghatározása :
256 A munkaellenállás meghatározása F1 :
257 TTL kapuk - F1 :
258 TTL kapuk - F2 :
259 TTL kapuk - F3 :
260 CMOS rendszerű kapuk
261 Integrált áramkörök technológiai fejlődése :
262 A MOS integrált áramkörök csoportosítása :
263 CMOS Inverter :
264 Feszültség-vezérelt bemenet :
265 VAGY-NEM (NOR) kapu :
266 ÉS-NEM (NAND) kapu :
267 CMOS áramkörök tulajdonságai :
268 CMOS kapcsoló :
269 CMOS kapuáramkörök – F1 :
270 CMOS kapuáramkörök – F2 :
271 CMOS kapuáramkörök – F3 :
272 CMOS kapuáramkörök – F4 :
273 Összetett kobminációs hálózatok

274 Bevezetés
275 Bevezetés 5 :
276 Alapfogalmak, jelölések 5 :
277 Ellenőrző kérdések 5 :
278 Dekódoló áramkörök
279 Dekódoló áramkörök feladata :
280 Bináris dekódoló :
281 Bináris dekódoló megvalósítása :
282 Nulla értékű, aktív kimenetű dekódoló :
283 A dekódolók szimbolikus jelölése :
284 BCD dekódoló :
285 Dekódolók alkalmazása :
286 TTL BCD-decimális dekódoló :
287 Címdekódolás :
288 7 szegmensű kijelző vezérlése :
289 Bináris dekódoló F1 :
290 Bináris dekódoló F2 :
291 BCD dekódoló F1 :
292 Kódoló áramkörök
293 A kódolás :
294 Decimális - BCD átalakító logikai függvénye :
295 Decimális - BCD átalakító F1 :
296 Decimális - BCD átalakító F2 :
297 Decimális - BCD átalakító F3 :
298 Decimális - BCD átalakító F4 :
299 Decimális - BCD átalakító F5 :
300 Decimális - BCD átalakító F6 :
301 Kiválasztó áramkörök
302 A kiválasztó áramkör :
303 TTL multiplexer :
304 A kiválasztó áramkör F1 :
305 A kiválasztó áramkör F2 :
306 A kiválasztó áramkör F3 :
307 Elosztó áramkörök
308 A demultiplexer :
309 Kimeneti függvények :
310 TTL demultiplexer :
311 Demultiplexer F1 :
312 Demultiplexer F2 :
313 Nagyság-komparátorok
314 Két bit egyenlőségének vizsgálata :
315 Több bites szám :
316 Kisebb, nagyobb :
317 Kétbites teljes összehasonlítás :
318 TTL négybites nagyság-komparátor :
319 Hosszabb számok összehasonlítása :
320 Nagyság-komparátorok F1 :
321 Nagyság-komparátorok F2 :
322 Nagyság-komparátorok F3 :
323 Nagyság-komparátorok F4 :
324 Nagyság-komparátorok F6 :
325 Nagyság-komparátorok F5 :
326 Tároló alapáramkörök

327 Bevezetés
328 Bevezetés 8 :
329 Alapfogalmak, jelölések :
330 Ellenőrző kérdések 8 :
331 Flip-flop típusok
332 Flip-flop–ok kialakítása :
333 Flip-flop-ok csoportosítása :
334 Csoportosítás vezérlőbemenetek alapján :
335 Flip-flop típusok F1 :
336 Flip-flop típusok F2 :
337 Statikus billentésű flip-flop-ok
338 Statikus billentési mód :
339 RS flip-flop működése I. :
340 RS flip-flop működése II. :
341 Kapuzott RS flip-flop működése. :
342 D flip-flop működése :
343 RS flip-flop működése F1 :
344 RS flip-flop működése F2 :
345 RS flip-flop működése F3 :
346 D flip-flop működése F1 :
347 Kapuzott RS flip-flop F1 :
348 D flip-flop működése F2 :
349 Közbenső tárolós (ms) flip-flop
350 Közbenső tárolós RS flip-flop :
351 A kétkomparálási szintű kapuzás :
352 Közbenső tárolós JK flip-flop :
353 T flip-flop :
354 Közbenső tárolós flip-flop-ok aszinkron billentése :
355 Közbenső tárolós JK flip-flop F1 :
356 Közbenső tárolós JK flip-flop F2 :
357 Közbenső tárolós JK flip-flop F3 :
358 T flip-flop F1 :
359 Dinamikus billentésű flip-flop-ok
360 Élvezérlés kialakítása diszkrét elemekkel :
361 Élvezérlés kialakítása integrált áramkörökben I. :
362 Élvezérlés kialakítása integrált áramkörökben II. :
363 Élvezérlés kialakítása integrált áramkörökben III. :
364 Sorrendi logikai hálózatok

365 Bevezetés
366 Bevezetés 9 :
367 Alapfogalmak, jelölések 9 :
368 Ellenőrző kérdések 9 :
369 Általános blokkvázlat
370 A sorrendi logikai hálózatok általános blokkvázlata :
371 A sorrendi logikai hálózatok általános blokkvázlata F1 :
372 Aszinkron sorrendi hálózatok :
373 Aszinkron sorrendi hálózatok F1 :
374 Szinkron sorrendi hálózatok :
375 Szinkron sorrendi hálózatok F1 :
376 A sorrendi hálózatok rendszertechnikai felépítés :
377 A sorrendi hálózatok rendszertechnikai felépítés F1 :
378 Szinkron sorrendi hálózatok blokkvázlata :
379 Szinkron sorrendi hálózatok blokkvázlata F1 :
380 A szükséges tárolók száma :
381 A szükséges tárolók száma F1 :
382 Sorrendi hálózatok logikai leírása
383 Sorrendi hálózatok logikai leírásának módszerei :
384 Állapotgráfának módszerei :
385 Állapotgráfának módszerei II :
386 Állapotgráf F1 :
387 Állapottáblázat I. :
388 Állapottáblázat II. :
389 Vezérlési táblázat :
390 Vezérlési táblázat II :
391 Állapottáblázat használata :
392 Állapottáblázat használata F1 :
393 Állapottáblázat használata F2 :
394 Állapottáblázat használata F3 :
395 Állapottáblázat használata F4 :
396 A tervezés összefoglalása :
397 A tervezés összefoglalása F1 :
398 A tervezés összefoglalása F2 :
399 A tervezés összefoglalása F3 :
400 A tervezés összefoglalása F4 :
401 Számláló áramkörök

402 Bevezetés
403 Bevezetés 10 :
404 Számlálók
405 Számlálók feladata :
406 A számlálók csoportosítása I. :
407 A számlálók csoportosítása II. :
408 Bináris számlálók logikai tervezése :
409 Számlálók feladata F1 :
410 A számlálók csoportosítása F1 :
411 Számlálók logikai tervezése F1 :
412 Szinkron bináris számlálók
413 Szinkron bináris számlálók :
414 Karnaugh-diagram felírása :
415 Szinkron bináris számlálók logikai vázlata :
416 A kimenetek és a számlálandó jel időfüggvényei :
417 Szinkron bináris számlálók kapacitásának bővítése :
418 m=16 modulusú bináris számláló :
419 Három bites bináris hátraszámláló állapottáblázata :
420 Szinkron bináris számlálók F1 :
421 Karnaugh-diagram felírása F1 :
422 Karnaugh-diagram felírása F2 :
423 Karnaugh-diagram felírása F3 :
424 Karnaugh-diagram felírása F4 :
425 Karnaugh-diagram felírása F5 :
426 Karnaugh-diagram felírása F6 :
427 Hátraszámláló állapottáblázata F1 :
428 Hátraszámláló állapottáblázata F2 :
429 Hátraszámláló állapottáblázata F3 :
430 Hátraszámláló Karnaugh-diagram F1 :
431 Hátraszámláló Karnaugh-diagram F2 :
432 Hátraszámláló Karnaugh-diagram F3 :
433 Aszinkron bináris számlálók
434 Aszinkron bináris számlálók felépítése :
435 Aszinkron bináris számlálók felépítése F1 :
436 Aszinkron bináris számlálók jellemzői :
437 Aszinkron bináris számlálók jellemzői F1 :
438 BCD kódolású számlálók :
439 BCD kódolású számlálók F1 :
440 BCD kódolású számlálók F2 :
441 Szinkron BCD számlálók I. :
442 Szinkron BCD számlálók II. :
443 Szinkron BCD számlálók F1 :
444 Szinkron BCD számlálók F2 :
445 Szinkron BCD számlálók F3 :
446 Szinkron BCD számlálók F4 :
447 A szinkron BCD előreszámláló logikai vázlata :
448 Aszinkron BCD számlálók :
449 Preset számlálók I. :
450 Preset számlálók II. :
451 Integrált áramköri számlálók I. :
452 Integrált áramköri számlálók II. :
453 Integrált áramköri számlálók III. :
454 Aszinkron BCD számlálók 2. :
455 Léptetőregiszterek

456 Léptetőregiszterek felépítése
457 A léptetőregiszterek felépítése :
458 A léptetőregiszterek csoportosítása :
459 Soros információ-beírás :
460 Párhuzamos információ-beírás :
461 Szinkron üzemű párhuzamos beírás :
462 Integrált áramköri léptetőregiszterek :
463 A léptetőregiszterek alkalmazása :
464 A léptetőregiszterek F1 :
465 A léptetőregiszterek F2 :
466 A léptetőregiszterek F3 :
467 A léptetőregiszterek F4 :
468 Gyűrűs számlálók
469 A gyűrűs számlálók :
470 A gyűrűs számláló lehetséges kombinációi :
471 Példa 1. :
472 Példa 2. :
473 A gyűrűs számlálók F1 :
474 A gyűrűs számlálók F2 :
475 A gyűrűs számlálók F3 :
476 A gyűrűs számlálók F4 :
477 A gyűrűs számlálók F5 :
478 Kódátalakítás
479 Párhuzamos-soros kódátalakítás I. :
480 Párhuzamos-soros kódátalakítás II. :
481 Párhuzamos-soros kódátalakítás alkalmazása :
482 Párhuzamos-soros kódátalakítás alkalmazása :
483 Soros-párhuzamos kódátalakítás. :
484 Soros-párhuzamos kódátalakítás F1. :
485 Soros-párhuzamos kódátalakítás F2. :
486 Soros-párhuzamos kódátalakítás F3. :
487 Soros-párhuzamos kódátalakítás F4 :
488 Párhuzamos-soros kódátalakítás F1 :
489 Párhuzamos-soros kódátalakítás F2 :
490 Párhuzamos-soros kódátalakítás F3 :
491 Párhuzamos-soros kódátalakítás F4 :

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.