logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Integrált áramköri számlálók II.

Az ábrán látható számlálószimbólum az SN 74190 és SN 74191 típusú TTL, ill. kompatibilis CMOS változatoknak felel meg. Az áramkörök csak a kódolásban térnek el. A 74190-es BCD, a 74191-es pedig bináris. A két típusnak mind a bemenetei, mind pedig a kimenetei azonos funkciójúak, sőt a tokok láb-kompatibilisak is.

E típusok 4 bites, kétirányú preset szinkronszámlálók, végszámjelző áramkörrel kiegészítve.

A számlálás irányát az U/D bemeneten érvényes logikai szint határozza meg. 0 szint előre-, 1 szint hátraszámlálást vezérel.

Az E (Enable) jelű engedélyező bemenet 1 szinttel tiltja a számlálást (0 szint engedélyezi).

A Da, Db, Dc, Dd adat-bemeneteken keresztül aszinkron üzemű párhuzamos beírás (programozás) történhet. Ezt az L (Load) bemenetre adott 0 szint vezérli.

A számláló A, B, C, D kimenetein kapjuk a számtartalom párhuzamos kódját. Az M/m (Max/min) kimeneten akkor kapunk 1 szintet, ha a számlálóban - a számlálási iránynak megfelelő - végszám van.

Az Rpc (Ripple Clock – órajel ismétlő) kimenet a végszám állapotában ismétli az órajel 0-1 átmenetét.

Az M/m, Rpc és Cp jelek időfüggvényeit láthatjuk a b.ábrán.


https://www.ti.com/product/sn7490a

https://www.ti.com/product/sn7490a