logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   
ismétISMÉT   

Átlagos jelkésleltetési idő - F1Egészítse ki a hiányos jelöléseket!

Az ábra szemlélteti egy négyszöghullámú bemeneti jellel vezérelt digitális áramkör be-, és kimeneti jeleinek időfüggvényeit.

Egy tényleges áramkör mindig késleltetve válaszol a bementi jelre. Rendszerint a két különböző irányú jelváltások ideje nem egyforma. A 0 -> 1 irányú változás késleltetését t–val (time-up ”emelkedési idő”), az 1 -> 0 váltás késleltetését pedig t-el (time-fall ”esési idő”) jelöljük.

Az áramkör átlagos jelkésleltetési idejét t (propagation delay) a kétirányú változós késleltetésének számtani átlagaként számoljuk ki:

t = (t + tf) / 2


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.