logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Átlagos jelkésleltetési idő
Az ábra szemlélteti egy négyszöghullámú bemeneti jellel vezérelt digitális áramkör be-, és kimeneti jeleinek időfüggvényeit.

Egy tényleges áramkör mindig késleltetve válaszol a bementi jelre. Rendszerint a két különböző irányú jelváltások ideje nem egyforma. A 0 -> 1 irányú változás késleltetését tu–val (time-up ”emelkedési idő”), az 1 -> 0 váltás késleltetését pedig tf-el (time-fall ”esési idő”) jelöljük.

Az áramkör átlagos jelkésleltetési idejét tpd (propagation delay) a kétirányú változós késleltetésének számtani átlagaként számoljuk ki:

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.