logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Számlálók feladata


A különböző irányítási, adatfeldolgozási és mérési feladatokban gyakran szereplő részfeladat a legkülönfélébb jelek, tágabb értelemben események számlálása. Ezen funkciót ellátó áramköröket nevezzük számlálóknak.

A számláláskor alapvetően két műveletet kell végezni, úgymint tárolni az eddig már bekövetkezett események számát, majd az újabb esemény hatására - a kiválasztott számlálási iránynak megfelelően - az eddigi értéket növelni (inkrementálás), ill. csökkenteni 1-gyel (dekrementálás).

A hozzáadás, ill. a levonás - mint ahogy ezt már megismertük - kombinációs logikai feladatként is kezelhető. Az előbbiek alapján tehát a számlálás sorrendi hálózattal megvalósítható.

Az egyirányú számlálók olyan speciális sorrendi hálózatok, amelyeknek állapotai csak egy meghatározott sorrendben követik egymást, s ez az állapotsorozat ciklikusan ismétlődik.

A számlálandó jel fogadására a számlálónak egyetlen bemenete van.

A kimenetek és a szükséges állapottárolók számát a kapacitás szabja meg. A kapacitás azt a legnagyobb számot jelenti, amellyel egy ciklus befejeződik. Ezt a továbbiakban k-val jelöljük. A számsorozat így 0, 1, 2, . . k értékekből áll. A számlálónak tehát

    m=k+1

különböző értéket kell megkülönböztetnie. Az m-et nevezzük a számláló modulusának.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.