logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Bevezetés

A különböző irányítási, adatfeldolgozási és mérési feladatokban gyakran szereplő részfeladat a legkülönfélébb jelek, tágabb értelemben események számlálása. Ezen funkciót ellátó áramköröket nevezzük számlálóknak.

A tananyag az ismeretelsajátításon túl lehetővé teszi az ismeretellenőrzést is. Az ismeretközlő oldalakat rendre feladatok követik.

Esetenként a feladatok is tartalmaznak új ismereteket, hozzájárulhatnak a tananyag megértéséhez, ezért fontos ezek megoldása.

Egy–egy rész végleges megismeréséhez segítséget nyújt az ellenőrző kérdések megválaszolása.

A tanulási program részletezésében kiemeljük azokat az alapfogalmakat, jelöléseket, amelyek ismerete feltétlen szükséges a anyag megértéséhez.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.