logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Bevezetés 4

Integrált áramköri kapuk kialakulása


Az elektronikai ipar az elmúlt négy évtized alatt rendkívül gyors ütemben fejlődött. E fejlődés során az elektronikus berendezések és rendszerek bonyolultsága, és ezzel együtt mérete is rohamosan növekedni kezdett. A mind kisebb és mind megbízhatóbb elektronikus berendezések készítésére irányuló kutatásokat a hadiipar szükségletei indították el a második világháború idején. A háború befejezése utáni rövid visszaesést hamarosan megszüntette a tudományos és műszaki élet területén bekövetkezett fejlődés. A miniatürizálást nagymértékben indokolta a világűrkutatás rohamos fejlődése. A berendezések bonyolultsága olyan mértékben nőtt, hogy a megbízhatóságot már nem is annyira az alkatrészek megbízhatósága, mint azok összeköttetése határozta meg. A kialakult hálózatban nyilvánvalóvá vált, hogy a problémák megoldása (miniatürizálás, megbízhatóság, stb.) új technológiai módszereket kíván. Az új technológiai módszerek kidolgozása hozta létre az elektronika új ágát, a mikroelektronikát és ezen belül az integrált áramkörök technikáját. Az integrált jelző arra utal, hogy az egy alaplemezen, azonos technológiai lépésekkel egyidejűleg létrehozott alkatrészekből álló áramkör nem bontható alkotóelemeire roncsolás nélkül.

A legkorszerűbb integrált áramkörök jelenleg az ún. monolit (félvezető alapú) integrált áramköri technikával készülnek. Ennek a lényege az, hogy a tranzisztorokat, diódákat, ellenállásokat, kondenzátorokat és az ezeket összekötő vezetékeket egyetlen szilícium kristályon alakítják ki, egymást követő technológiai lépések sorozatával.

A félvezető alapú integrált áramkörök bevezetésekor úgy tűnt, hogy a monolit technika főként digitális áramkörök realizálására alkalmas, elsősorban a nagy alkatrészszórás miatt. A technológia finomításával és újszerű áramkör konstrukcióval azonban olyan tulajdonságokkal rendelkező analóg áramkörök is készíthetők, amelyek a diszkrét elemekből felépülő áramkörökhöz képest is kedvezőbbek.

Bár az integrált áramkörök fejlődését kezdetben főleg a hadiipar és az űrkutatás serkentette, a polgári életben is élvezhetőek az eredményei. A ma technikája, a hétköznapi élet minden eszköze az integrált áramkörökre épül.

A tananyag az ismeretelsajátításon túl lehetővé teszi az ismeretellenőrzést is.

Az ismeretközlő oldalakat rendre feladatok követik. Esetenként a feladatok is tartalmaznak új ismereteket, hozzájárulhatnak a tananyag megértéséhez, ezért fontos ezek megoldása.

Egy–egy rész végleges megismeréséhez segítséget nyújt az ellenőrző kérdések megválaszolása.


A tanulási program részletezésében kiemeljük azokat az alapfogalmakat, jelöléseket, amelyek ismerete feltétlen szükséges a anyag megértéséhez.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.