logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Bevezetés 2
A digitális technika módszereivel az információleképzés, műveletvégzés és az eredmények továbbítása – mint ahogyan ezt már tárgyaltuk – kétértékű elemi információk (bitek) sorozatával, digitális szavakkal történik. A különböző műveletvégzések – így a már megismert aritmetikai műveletek is – egyszerű logikai döntések sorozatára vezethetők vissza. Ugyancsak logikai műveleteket kell végezni pl. két - különböző mennyiség értékét hordozó – információ közötti viszony (kisebb, nagyobb, egyenlő) megállapításhoz. A digitális berendezések működésének megértéséhez elengedhetetlen a logikai algebra ismerete.


Az emberi gondolkodás egy jelentős hányada leírható a formális logika módszereivel. E módszer algebrai formáját – Arisztotelészt követően mintegy 2000 év múlva – George Boole angol matematikus alkotta meg. Megalapítójáról a logikai algebrát Boolealgebrának nevezik.


Az 1920-as években ezt az algebrai módszert kezdték alkalmazni a villamos jelfogókkal megvalósítható műszaki feladatok – pl. telefonközpontok, motorvezérlések stb. – matematikai leírására és hálózattervezéséhez. A digitális módszer alkalmazásának terjedésével – elsősorban a számítástechnika rohamos fejlődésének eredményeként – bővültek a logikai tervezés eszközei is. A logikai összefüggések egyszerűsítésénél az algebrai módszert felváltották a különböző numerikus, grafikus és táblázatos eljárások. Ma már ezeket is a logikai algebra részének tekintjük.


A továbbiakban összefoglaljuk a logikai algebra alapjait. A logikai áramkörök később sorra kerülő ismertetésénél, valamint azok működésének megértéséhez az algebrai alapok biztos ismerete elengedhetetlen.


A tananyag az ismeretelsajátításon túl lehetővé teszi az ismeretellenőrzést is. Az ismeretközlő oldalakat rendre feladatok követik. Esetenként a feladatok is tartalmaznak új ismereteket, hozzájárulhatnak a tananyag megértéséhez, ezért fontos ezek megoldása.

Egy–egy rész végleges megismeréséhez segítséget nyújt az ellenőrző kérdések megválaszolása.


A tanulási program részletezésében kiemeljük azokat az alapfogalmakat, jelöléseket, amelyek ismerete feltétlen szükséges a tananyag megértéséhez.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.