logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Az igazságtáblázatok általános jellemzői


A logikai formában megfogalmazható, műszaki, számítási és irányítási feladatokban mindig véges számú elemi állítás szerepel. Ezek mindig csak két értéket vehetnek fel, vagy IGAZ - ak, vagy HAMIS - ak. Ebből következik, hogy a független változók lehetséges érték-variációinak a száma is véges. Minden egyes variációhoz a függő változó meg határozott értéke tartozik.

A logikai kapcsolat leírásának táblázatos formája az igazságtáblázat, amely felírását az alapműveletek tárgyalásánál már ismertettük. A táblázat tartalmazza a független változók összes érték-variációját és az egyes variációkhoz rendelt függvényértéket. Az igazságtáblázatban minden logikai változó IGAZ értékét 1-gyel, míg a HAMIS értéket 0-val jelöljük. Összefoglalva: az igazságtáblázat oszlopainak száma az összes logikai változó számával (függő változók száma + független változók száma), sorainak száma pedig a független változók lehetséges értékvariációinak számával egyezik meg.

A lehetséges értékvariációk számát (V-t) általánosan a

V=2n


összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol n az összes független logikai változó száma.

A logikai szimbólumokkal ábrázolható egy összetett logikai kapcsolat is. Ezt nevezzük logikai vázlatnak. A logikai vázlat a hálózat tervezésénél hasznos segédeszköz. Ezzel a későbbi fejezetekben még részletesen foglalkozunk.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.