logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Állapottáblázat használata


Példaként tervezzünk meg egy kétkimenetű és egybemenetű szinkron sorrendi hálózatot.
állapottáblázat
YX
X0X1
X=0X=1
Y0 Z1 Z1
Y1 Z2 Z0
Y2 Z3 Z1
Y3 Z0 Z0

Az X0 bemeneti kombinációnál (x=0) a Z0-Z1-Z2-Z3 kimeneti kombinációsorozatot, míg az X1-nél (x=1) pedig a Z0-Z1-Z0-Z1 sorozatot kell előállítanunk.

A működést az állapottáblázat írja le.

A feladatnál a kimenetek kombinációi (Zi) - a közvetlen visszacsatolás miatt – egyúttal az állapotjelek kombinációi is (Yi=Zi), tehát az állapottáblázatban nem kell külön felírni a két kombinációt.

A hálózat állapotainak száma 4. Ehhez k=2 db tároló elem szükséges. Használjunk T típusú ms flip-flop-okat.A hálózat elvi blokkvázlata az ábra szerinti.

A kimenetijel-kombinációk Z0..Z3.A v0 és v1 vezérlőjelek szükséges értékét az alkalmazott flip-flop típusnak megfelelően kell megállapítani.YX
0 1
z0 ziv0 v1v0 v1
0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
v0
x z0 z1
00 01 10 11
011
1 1 1
v1
x z0 z1
00 01 10 11
01111
1 1 1 1 1

Az állapottáblázatból mind v0-ra, mind pedig v1-re felírható egy-egy háromváltozós Karnaugh-diagram. Ezek segítségével pedig a kombinációs hálózat már megtervezhető.
A két vezérlőjel logikai függvénye:

A kitűzött sorrendi feladatot megvalósító áramkör logikai vázlata az a. ábra szerinti. A b. ábrán az órajel (Cp), valamint a be- (x) és kimenetek (z0, z1) jeleinek időfüggvénye látható.Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.