logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
visszaVISSZA   
menüMENÜ   
ismétISMÉT   

Szinkron sorrendi hálózatok blokkvázlata F1


Egészítse ki a következő mondatokat!


Az alábbiak közül válassz!
  (X, Z, z, v)

Azonos funkciójú szinkron sorrendi hálózat kialakítható olyan változatban is, hogy nem használunk külön kimeneti kombinációs hálózatot, hanem az Y szekunder változókat állítjuk elő oly módon, hogy azok, vagy egy részük egyúttal a hálózat kívánt kimeneti változói is.
A hálózat állapota, s így a kimenő jelek is az órajel (Cp) ütemezésében váltanak értéket.
Tételezzük fel, hogy a vizsgált ti időpillanatban - amely a két órajel közötti időpont - a hálózati tranziensek lejátszódtak, a hálózat állapotát és a kimeneti értékeket a Zi kimeneti jelkombináció írja le. Ugyanebben az előkészítési fázisban az új bemeneti jelkombináció állandósult értéke Xi. Ekkor a KO kombinációs hálózat bemenetén az Xi és y=Zi bemeneti értékek érvényesek és előállítják a T tárolók vji vezérlőjeleit. A ti+1-edik időpontban érkező órajel fogja - a vji által meghatározott állapotba - billenteni a tárolókat. Ennek eredményeként alakul ki az új (Zi+1) kimeneti jelkombináció, ami egyúttal a következő mintavételezéshez tartozó állapotjellemző is. Az előzőek alapján felírhatjuk a

Zi+1=f(vji)
vji=f(i,i)

függvénykapcsolatokat. Az fz kimeneti függvény az előállítani kívánt kimeneti (Zi+1) és a tárolókat vezérlő vji jelek - billentés előtti - értékei közötti logikai kapcsolatot adja meg. Felírása az alkalmazott flip-flop típusok ún. állapotfüggvényei alapján és az előállítani kívánt új állapotok ismeretében történik. Az fv vezérlőfüggvény a tárolókat vezérlő jelek (vij), az új állapotot előkészítő bemeneti jelek érvényes kombinációja (Xi) és a hálózat éppen aktuális állapota (Zi) közötti logikai kapcsolatrendszert adja meg. Miután a függvény bemenő-, és kimenő változói egyazon időpillanatra (ti) érvényesek, ezért kombinációs hálózattal valósítható meg.Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.