logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.

Dekódoló áramkörök

Programozott tananyag:


Dekódoló áramkörök feladata
A dekódoló blokkvázlatát az ábra szemlélteti. A B0 . . . Bn-1 jelű bemenetekhez csatlakozik az n bites átalakítandó kód (BCD kódnál n=4).

Bináris dekódoló
A 3 bites bináris kód (3-ról 8-ra) dekódolását végző kombinációs hálózat igazságtáblázata - logikai 1 szintű aktív kimenetet választva – az ábrán látható.

Bináris dekódoló megvalósítása
Az áramkör a mintermeket megvalósító ÉS kapukból és a változók tagadott értékeit előállító inverterekből áll.

Bináris dekódoló F1
Bináris dekódoló - feladat.

Nulla értékű, aktív kimenetű dekódoló
A nulla értékű aktív kimeneti logikai szintnél az előző összefüggések tagadásával kapjuk a logikai egyenleteket. Az áramkör pedig NAND kapukkal épül fel.

A dekódolók szimbolikus jelölése
A dekódolók szimbolikus jelölése látható az a. ábrán. A 0-val aktív kimenetet a karika ( tagadás) jelzi a b. ábrán.

BCD dekódoló
A digitális áramköri készletek többségében van BCD decimális dekódoló áramkör. A négybites BCD kód (8 4 2 1 súlyozású), és a tíz decimális számértéket a bináris kód első tíz (K0 . . . K9) kombinációjához rendeli.

Dekódolók alkalmazása
A dekódolók leggyakoribb felhasználása a digitális berendezéssel végzett mérés, műveletvégzés eredményének megjelenítésénél van.

TTL BCD-decimális dekódoló
Az áramkör aktív kimenete a logikai 0 szint. Ez a típus teljesen dekódolt áramkör, ami azt jelenti, hogy a tiltott bemeneti kód esetén egyik kimenet sem lesz aktív.

Címdekódolás
A mikroprocesszoros rendszerekben dekódolókat használunk az egyes memória-, illetve periféria IC-k kiválasztásához, az un. címdekódolás megvalósításával.

7 szegmensű kijelző vezérlése
Az integrált áramköri dekódoló-meghajtók egy külön csoportja a 7 szegmenses kijelzők vezérlésére használható.

Bináris dekódoló F2
Bináris dekódoló - 2. feladat.

BCD dekódoló F1
BCD dekódoló - 1. feladat.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.