logó DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
Programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához.
menüMENÜ   

Párhuzamos-soros kódátalakítás I.A fejezetben röviden ismertetjük a léptetőregiszterek alkalmazásával megvalósítható párhuzamos-soros kódátalakítást.

Az átalakítás elve, hogy az átalakítandó, párhuzamos kódolású információt a léptetőregiszterbe - a párhuzamos adatbemeneteken keresztül - írjuk be. Ezt követően - az órajel ütemében - léptetve a regiszter tartalmát, annak soros kimenetén (So) időben egymás után - egyetlen csatornán - kapjuk az információ egyes bitjeit. Ezzel soros kódolásban áll rendelkezésünkre az eredeti információ.

A kódátalakító áramkörnek biztosítania kell, hogy minden párhuzamos beírást - a szóhossznak megfelelő - n számú léptetés kövessen. Ezután ismét a párhuzamos beírás, vagyis az új információ fogadása következik.

Az a. ábrán egy 4 bites digitális szó párhuzamos-soros kódátalakítására alkalmas áramkör logikai vázlata látható. Az áramkörben felhasznált léptetőregiszter - az előzőekben már megismert - az SN 7495 AN típus. Párhuzamos beírás a Mode Control (MC) 1 szintjénél, míg léptetés MC=0 értéknél történik a Cp jel 1 - 0 átmenetekor.

A kiegészítő áramkörök - D flip-flop és kapuk - automatikusan hajtják végre a párhuzamos beírást és a léptetés végének jelzését.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.